Cursos de formació d'usuaris

 

Objectiu general

Bibliosalut té, entre els seus objectius, el de contribuir, a través de les seves activitats formatives, en la formació dels professionals sanitaris en l'ús de les tecnologies de recerca i obtenció de documentació científica, per tal que puguin satisfer les seves necessitats d'informació científica.

 

Acreditació de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

Tots els cursos organitzats per Bibliosalut estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears. A la informació de cada curs s'indica el nombre de crèdits CFC. Els participants que superin l'avaluació d'un curs, i hagin assistit a un mínim del 80% de les hores docents, rebran un certificat d'aprofitament de la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, amb els crèdits CFC. Els residents rebran el certificat amb la indicació del nombre d'hores de l'activitat.

 

Procediment d'inscripció

El nombre de participants per a cada curs és d'un mínim de 10 i d'un màxim de 15. Es podran inscriure als cursos els professionals del sistema sanitari públic de les Illes Balears que compleixin els requisits indicats per a cada curs. Les sol·licituds d'inscripció es faran únicament a través del Portal de Serveis al Personal, accedint a la intranet de la CAIB. Les places s'aniran cobrint per rigorós ordre d'arribada de les sol·licituds. Les confirmacions de les inscripcions seran oportunament comunicades als interessats, així com qualsevol altra novetat relacionada amb el curs. En cas necessari es crearan llistes d'espera, per tal cobrir les places que hagin pogut quedar lliures per renúncies.

 

Contacte

Per aclarir qualsevol qüestió relacionada amb el servei de formació d'usuaris, pots posar-te en contacte amb la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears, a través d'aquest formulari.

 

View this gallery on Flickr