Bibliogràfiques

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) és una base de dades bibliogràfica produïda per EBSCO Publishing, especialitzada en infermeria, biomedicina, medicina alternativa i…
Cuidatge és una base de dades bibliogràfica produïda pel CRAI Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. Va néixer l’any 1993 amb el propòsit…
CUIDENplus és la base de dades bibliogràfica sobre infermeria de la Fundació Índex, que inclou producció científica sobre cures de salut en l'espai científic iberoamericà, tant…
Embase.com és la base de dades bibliogràfica sobre informació biomèdica i farmacològica d'Elsevier, que combina la cerca de les bases de dades EMBASE (Excerpta Medica) i…
ENFISPO és una base de dades d'Infermeria, Fisioteràpia i Podologia produïda per la Universidad Complutense de Madrid. Permet cercar articles d'una sel·lecció de revistes en espanyol.
IBECS (Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud) és una base de dades elaborada per la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, organisme…
Información y Documentación de la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC) és un recurs bibliogràfic multidisciplinar que recopila i difon principalment articles d'investigació publicats en revistes científiques…
LiSSa (Littérature Scientifique en Santé) és una base de dades produïda per CISMeF, projecte iniciat pel Centre Hospitalier Universitaire de Rouen – Hôpitaux de Rouen.…
LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts) és una base de dades de biblioteconomia, ciències de la informació i tecnologia relacionada amb biblioteques i serveis…
MEDLINE és la base de dades més important de la National Library of Medicine (EE UU). Conté informació bibliogràfica dels camps de la medicina, oncologia,…
MEDLINE és la base de dades més important de la National Library of Medicine. Conté els camps de la medicina, oncologia, infermeria, odontologia, veterinària, salut pública…
PEDro (Physiotherapy Evidence Database) és una base de dades d'evidència en fisioteràpia, amb uns 19 mil protocols, revisions sistemàtiques i guies de pràctica clínica. Per a…
PreMEDLINE proporciona informació bibliogràfica bàsica i resums abans que els registres complets dels articles s'hagin indexat i incorporat a MEDLINE.
PSICODOC és una base de dades bibliogràfica sobre psicologia i disciplines afins. Inclou més de 137.500 referències de treballs publicats a Espanya i Amèrica Llatina…
PubMed és una base de dades bibliogràfica de la National Library of Medicine dels EUA. Inclou més de 32 milions de registres d'articles biomèdics de…