Metacercadors

PubPsych és un metacercador que recupera informació sobre psicologia. Recupera informació de diferents bases de dades, la majoria Europees, totes amb temes relacionats amb psicologia.
SearchMedica vol millorar la pràctica de la medicina permetent als metges i personal sanitari trobar informació rellevant i  fidedigna a internet de forma ràpida i…
TRIP Database és una eina de cerca dissenyada per a permetre als professionals sanitaris identificar ràpidament evidència clínica de qualitat per a la pràctica clínica.…