Servei d'Obtenció de Documents (SOD)

Què és el Servei d'Obtenció de Documents?

El Servei d'Obtenció de Documents (SOD) és un servei de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut) que té com a objectiu facilitar als seus usuaris els documents no accessibles electrònicament a través de la biblioteca virtual.

 

Quins tipus de documents puc demanar?

Els usuaris poden demanar qualsevol tipus de document (articles de revistes, capítols de llibres, llibres, etc.), tot i que el SOD està especialment orientat a la localització d'articles de revistes científiques. La temàtica dels documents sol·licitats haurà d'estar sempre relacionada directament amb la feina de l'usuari.

 

En quin format m'enviaran els documents?

Depèn del tipus de document. Els articles de revistes i els capítols de llibres s'envien en format electrònic, llevat que la digitalització impliqui una pèrdua important de qualitat. Els llibres provinents d'altres biblioteques, mitjançant préstec interbibliotecari, hauran de ser consultats a una de les biblioteques dels centres depenents del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

Quins requisits he de complir per fer-ne ús?

Poden emprar el SOD els empleats en actiu del sistema sanitari públic de salut de les Illes Balears, identificant-se amb les seves claus S.

 

Què he de fer per poder començar a emprar-lo?

Els usuaris interessats a fer ús del Servei d'Obtenció de Documents hauran de sol·licitar l'alta, omplint el formulari de registre del SOD, una vegada autenticats mitjançant les seves claus S.

 

Com puc demanar un document?

Els usuaris registrats poden demanar un document al SOD de dues formes:

a) A través de les bases de dades bibliogràfiques de Bibliosalut. Aquest és el sistema recomanat, donat que assegura a l'usuari que el document que vol demanar no estigui accessible electrònicament a la col·lecció de revistes electròniques de la biblioteca virtual. A més, les dades de la referència bibliogràfica es carreguen automàticament al formulari.

Aquest botó identifica l'accés des de les bases de dades al gestor d'enllaços, des d'on es pot connectar al text complet de l'article si està disponible a través de Bibliosalut, o bé al Servei d'Obtenció de Documents (SOD) per iniciar la petició.

b) Directament, a través del formulari de petició, entrant prèviament amb les claus d'usuari S al gestor del SOD de Bibliosalut i triant l'opció "demanar un document".

 

Quin preu tenen els documents que deman?

El cost dels documents servits a través del SOD és assumit pel pressupost assignat a Bibliosalut. Es prega fer un ús responsable d'aquest servei, donat que el cost de cada document és d'entre 6 i 8 €, per als documents servits per biblioteques espanyoles, i d'entre 8 i 20 si la biblioteca subministradora és estrangera.

 

En quant de temps rebré el document sol·licitat?

El temps entre la petició i la recepció del document depèn del tipus de document i d'on es pugui localitzar. De forma orientativa els terminis poden ser aquests:

  • Article localitzat a una biblioteca d'Espanya: 2 dies.
  • Article localitzat a una biblioteca de l'estranger: 4 dies.
  • Llibre demanat en préstec interbibliotecari a una biblioteca d'Espanya: 12 dies.
  • Llibre demanat en préstec interbibliotecari a una biblioteca de l'estranger: 25 dies.