En projecte

Paral·lelament a l'activitat diària de la biblioteca virtual, l'equip de Bibliosalut està treballant en els projectes següents:

Formació online

Bibliosalut compta amb ampla experiència en formació presencial d'usuaris, amb més de 700 activitats impartides des de 2009, en les que han participat més de 8.000 professionals. Aquest model presencial ha d'anar canviant cap a un model majoritàriament online. Estam treballant perquè això sigui una realitat el més aviat possible, fent servir eines telemàtiques per a la impartició de sessions i cursos online, com són Moodle (Plataforma de formació en línia del Servei de Salut de les Illes Balears) i Microsoft Teams, així com altre tipus d'eines per a la creació de videotutorials.

Bibliometricsalut: Estudi de la producció científica del sistema sanitari públic de les Illes Balears

Bibliosalut disposa de diverses eines bibliomètriques per a l'estudi de la producció científica, com són Web of Science, inCites i Scopus. A partir d'aquest tipus d'eines, estam treballant en l'elaboració del portal Bibliometricsalut, on es facilitartà informació actualitzada sobre la producció científica a l’àmbit sanitari a les Illes Balears.