Tesaurus i taxonomies

El vocabulari estructurat i trilingüe DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) va ser creat per servir com un llenguatge únic en la indexació d'articles…
Medical Subject Headings (MeSH) és el tesaure o llenguatge controlat de la National Library of Medicine dels EUA, que fa servir MEDLINE®/PubMed® per a la…
NNNConsult és una eina que permet la consulta dels llenguatges infermers normalitzats dels diagnòstics desenvolupats per Nanda International, Inc. (NANDA), els resultats i indicadors de…