Sobre Docusalut

 

El repositori institucional Docusalut (https://docusalut.com) és un dipòsit de documents digitals, on es recullen, organitzen, preserven i difonen, en accés obert, els resultats d'investigació dels professionals del sistema sanitari públic de les Illes Balears, així com a altres documents digitals generats per l'organització.

 

Objetius

Els objectius de Docusalut són:

 • Recollir, gestionar, preservar i donar visibilitat al coneixement generat pels professionals de l'organització, com a resultat de la seva activitat assistencial, investigadora, docent i de gestió sanitària.
 • Promoure la ciència oberta, la visibilitat, l'accessibilitat i la reutilització dels resultats d'investigació.
 • Incrementar la visibilitat de la producció científica de l'organització, a nivell nacional i internacional.
 • Augmentar l'impacte de la investigació realitzada pels investigadors de l'organització.
 • Vetllar pel compliment de la legislació i les recomanacions vigents, a nivell nacional i internacional, garantint que els resultats de la investigació finançada amb recursos públics siguin accessibles de forma permantent, lliure i gratuïta.

 

Comunitats i col·leccions de documents

El contingut de Docusalut s'estructura en comunitats i col·leccions de documents. Les comunitats coincideixen amb les entitats vinculades amb la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears:

Els documents poden formar part d'una o vàries comunitats i, depenent del seu contingut, estan classificats dins de les següents col·leccions:

 • Comunicació científica
 • Dades d'investigació
 • Divulgació
 • Docència
 • Pràctica clínica
 • Publicacions institucionals


Tipologia documental

Docusalut inclou tot tipus de documents digitals: articles, revisions, llibres, capítols de llibres, contribucions a congressos, protocols, guies de pràctica clínica, imatges, vídeos, informes, documentació tècnica, documents de treball, materials docents, materials de divulgació, dades d'investigació, etc.

 

Galeria d'imatges de Docusalut