Informació sobre el SOD per a altres biblioteques

Qui pot sol·licitar-nos documents mitjançant préstec interbibliotecari

Poden sol·licitar-nos documents biblioteques i unitats de documentació i informació, tant espanyols com a estrangers, públics o privats. El nostre servei no admiteix sol·licituds d'usuaris individuals que no siguin del sistema sanitari públic de les Illes Balears.

Quins tipus de documents servim

Bibliosalut atendrà peticions de documents que formin part de la seva col·lecció: articles de revistes, llibres, i capítols de llibres. Pots accedir als nostres catàlegs des del menú de la dreta.

Com podeu sol·licitar-nos documents

Podeu sol·licitar-nos documents a través del vostre sistema GTBib-SOD o ILL17, de gestió del Servei d'Obtenció de Documents. Si no disposau de cap d'aquests dos sistemes de gestió, contactau amb nosaltres, i us facilitarem unes claus d'accés per a què pugueu demanar-nos els documents a través d'un formulari.

En quin format enviam els documents

Els articles de revistes i els capítols de llibres els enviam sempre en format electrònic, i els llibres en suport paper per correu postal.

Quin preu tenen els documents

Bibliosalut aplica les tarifes REBIUN, pagant-se mitjançant transferència bancària, una vegada rebuda la corresponent factura. S'admeten dipòsits i comptes compensats, estudiant-se acords de gratuïtat recíproca.

En quant de temps servim els documents

El temps de resposta depèn de factors diversos, però normalment servint els documents en format electrònic el mateix dia en què es fa la petició o, depenent de l'hora en la que s'ha fet la petició, el següent dia laboral.

En el cas dels llibres, el préstec és per un període de 30 dies, i es subministren en una mitjana de 5 dies laborals. Si desitjau ampliar aquest termini, haureu de demanar-nos una pròrroga. Els documents originals només podran consultar-se a les dependències de la biblioteca sol·licitant, i hauran de ser retornats a Bibliosalut en perfecte estat.