Revistes

Formes d'accedir a les revistes de Bibliosalut:

  1. A través del cercador, posant el títol o el ISSN de la revista.
  2. Consultant els paquets de revistes de diverses editorials.
  3. Per especialitats, a partir de categories temàtiques del Journal Citation Reports (JCR 2022).

 

Revistes per especialitats (categories temàtiques JCR 2022)