Twitters de les Illes Balears

  @goib - Govern de les Illes Balears

             @112IllesBalears - Emergències 112 Illes Balears

             @defensadelmenor - Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència

  @SalutGOIB - Conselleria de Salut. Govern de les Illes Balears

             @bibliosalut - Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears

             @ccpalib - Centro Coordinador Programa de Cuidados Paliativos Baleares

             @docusalut - Repositori Institucional del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears

             @ealvac1 - e-Estrategia de Alimentación Saludable y Vida Activa

             @infosalut - Butlletí de Gestió del Coneixement del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears

             @SalutPublicaIB - Direcció General de Salut Pública i Participació, de la Conselleria de Salut

  @ibsalut - Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

             @CAPDIibsalut - Centro Coordinador de Atención Primaria para el Desarrollo Infantil (CAPDI)

            @elcomprimidoInformación farmacoterapéutica independiente

             @humanizacionIB - Subdirecció Humanització Servei de Salut Balear

             @IBSMIA_ - Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l’Adolescència (IBSMIA)

             @OSeguretat - Oficina de Seguretat del Servei de Salut

             @OSMIB_IBSalut - Oficina de Salut Mental de les Illes Balears

             @SAMU061IB - Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061 de les Illes Balears

             @UDHIC_AP - Unidad de Desarrollo de Historia Clínica de Atención Primaria

  @SonEspases - Hospital Universitari Son Espases

             @acvsonespases - Servicio de Angiología y Cirugía Vascular  

             @AmbuHuse - Unidad de Ambulatorización        

             @AnreaudoHUSE - Anestesiologia i Reanimació

             @cgdsonespases - Servei de Cirugia

             @CpeHuse - Cirugía Pediátrica

             @C_Cardiaca_HUSE - Servicio de Cirugía Cardíaca

             @elfarodehuse - Farmacia Son Espases

             @HematoHUSE - Servicio de Hematología

             @HGeneralMca - Hospital General de Mallorca - Sector Ponent

             @HuseQdir - Enfermería

             @HuseRadiofisica - Servicio de Radiofísica

             @MIRSonEspases - Servei de Medicina Interna

             @obginSonEspases - Servei Obstetrícia i Genecologia

             @RadiologiaHUSE - Servei de Radiologia

             @Redes_HUSE - Revista Digital Redes. Dirección de Enfermería

             @UCI_HUSE - UCI Son Espases

             @UMAS_SONESPASES - Unitat Malaltes Autoimmunes i Sistèmiques Servei de Medicina Interna

  @SonLlatzer - Hospital Universitari Son Llàtzer

             @alocomotorhsll - @alocomotorhsll

             @ANR_HSLL - Servicio de Anestesiologìa y Reanimación

             @bpsohusll - Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados

             @Cirugia_HSLL - Cirugia General i de l'Aparell Digestiu

             @cot_hsll - Servei de Cirugia Ortopèdica i Traumatologia

             @EndoscopiaSonL1 - Servicio de Endoscopia Digestiva

             @enfermeriahusll - Enfermeria

             @ginesonllatzer - Servei de ginecologia i obstetrícia

             @Hemato_HSLL - Servicio de Hematología y Hemoterapia

             @NeoSonLlatzer - @NeonatosSonLlátzer

             @ORLSonLlatzer - Servicio de Otorrinolaringología

             @patologiahsll - Servicio de Anatomía Patologíca

             @RHusll - Servicio de Rehabilitación y Medicina Física

             @RLlatzer - Reumatología

             @sepsishsll - Unidad de Sepsis

             @SonFls - Unidad ed fractura por fragilidad

             @UnidadTtr - Unidad Multidisciplinar de Amiloidosis por Transtirretina

  @HManacor - Hospital de Manacor

             @aquirurgicahman - Area quirurgica de Manacor

             @BPSO_HManacor - Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados

             @UnitatM - Unitat de Projectes y Transformación Digital

  @HospitaldeInca - Hospital d'Inca

             @bpsohcin - Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados

             @EiiInca - Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y cápsula endoscópica

             @inca_cirugia - Servicio de Cirugía

             @usephcin - Unitat de Seguretat del Pacient

  @HSJD_PALMA_INCA - Hospital Sant Joan de Déu Palma-Inca

  @donasangbalears - Banc de sang

  @idisbaib - Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)

             @idisbaepigen - Cancer Epigenetics Lab at the Cancer Cell Biology group

  @apmallorca - GAP Mallorca

             @capalasalut - Comissió Tècnica de persones Formadores i Assesores en Promoció i Educació per a la Salut

             @CCapdepera - CS Capdepera

             @CentreSalutInca - CS Inca - Es Blanquer

             @CMuntanya - CS Muntanya

             @CNuredunna - CS Artà - Nuredduna

             @CSABennassar - CS Arquitecte Bennàssar           

             @csalutpalmanova - CS Palma Nova - Na Burguesa

             @CSCASADELMAR - CS Casa Del Mar

             @CSCollR - CS Coll d'en Rabassa

             @CSEmiliDarder - CS Emili Darder

             @CsEscorxador - CS Escorxador

             @CsEsporles - CS Esporles - Tramuntana

             @CsFelanitx - CS Felanitx

             @CsMigjorn - CS Llucamajor - Migjorn

             @csmuromarines - CS Muro - Marines

             @CSPlatjadePalma - CS Platja de Palma - Ca'n Pastilla

             @CSPedEscorxador - CS Pediatria Escorxador

             @CsPollensa - CS Pollença

             @CSPonentAndratx - CS Andratx - Ponent

             @CSPontdInca - CS Pont d'Inca - Martí Serra

             @csportocristo - CS Porto Cristo

             @CSRafalNou - CS Rafal Nou

             @cssantagusti - CS Sant Agustí - Cas Català

             @CsSantanyi - CS Santanyí

             @cssantaponsa - CS Calvià - Santa Ponça

                 @docenciacalvia - CS Calvià - Docencia Calvià

             @CSSaPobla - CS Sa Pobla - Torrent de Sant Miquel

             @cssatorre - CS Manacor - Sa Torre

             @CsSineu - CS Sineu - Es Plà

             @CSSonCladera - CS Son Cladera

             @CSSonFerriol - CS Son Ferriol

             @CSSonGotleu - CS Son Gotleu

             @CSStaCatalina - CS Santa Catalina

             @CSTrencadors - CS Trencadors (S'Arenal - Marina de Llucmajor)

             @CsXaloc - CS Campos - Xaloc

             @cs_camp_redo - CS Camp Redó

             @CS_EGraduada - CS Escola Graduada

                 @suapeg - Servicio de Urgencias de Atención Primaría Escola Graduada

             @CS_Llevant - CS Son Servera - Llevant

             @cs_santa_maria - CS Santa Maria

             @CS_SerraNord - CS Soller - Serra Nord

             @CS_Valldargent - CS Valldargent

             @FisioAPMallorca - Fisioterapeutes d'Atenció Primària de Mallorca

             @SonPisaSalut - CS Son Pisà

             @sonrutlan - CS Son Rutlan - Aragó