Servei de cerques bibliogràfiques

Què és el servei de cerques bibliogràfiques?

El Servei de Cerques Bibliogràfiques de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut) té com a objectiu donar suport als usuaris en la cerca d'informació científica a través de les bases de dades bibliogràfiques disponibles a la biblioteca virtual.

 

Com es pot fer una petició de cerca a l'equip de documentalistes de Bibliosalut?

Pots demanar-nos una cerca bibliogràfica a través del formulari d'enviament de peticions de cerques (requereix identificació amb les claus d'usuari S). Una vegada enviada la petició, rebràs un correu de confirmació, indicant-te el codi ID de seguiment.

 

Quina informació s'ha d'aportar per sol·licitar una cerca bibliogràfica?

Al marge de les dades d'identificació de l'usuari, cal indicar el tema sobre el que s'està cercant informació, els idiomes en què poden estar escrits els documents, els anys que es volen revisar, algunes paraules clau, així com tota la informació que consideri l'usuari necessària per orientar als documentalistes en la cerca d'informació.

 

Quin és el temps de resposta?

El temps de resposta orientatiu és d'una setmana. Intentam gestionar el més aviat possible les peticions de cerques bibliogràfiques que ens van arribant, però el temps de resposta depèn del tipus de consulta, de la seva complexitat i de la disponibilitat de l'equip de documentalistes de Bibliosalut.

 

Com s'envien els resultats de les cerques bibliogràfiques?

Normalment les respostes les enviam per correu electrònic, tot i que depenent de la consulta també és possible que ens posem en contacte telefònic amb l'usuari, a través del telèfon de contacte que ens hagi indicat en el formulari de petició, per tal d'aclarir dubtes.

 

Com es pot saber en quin estat es troba una cerca bibliogràfica?

Pots veure l'estat en el que es troba la realització d'una cerca bibliogràfica, introduint el codi ID de la petició en aquest formulari