Què és Bibliosalut

La Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut) és una unitat de informació de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, encarregada de facilitar als professionals del sistema sanitari públic de les Illes Balears informació científica rellevant, mitjançant serveis bibliotecaris i productes i recursos bibliogràfics i documentals, fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Té com a finalitat contribuir a la millora de la qualitat de la tasca assistencial, docent, investigadora, de la gestió del coneixement i de la gestió sanitària dels professionals de la sanitat.

Bibliosalut, que va iniciar la seva activitat en 2003, depèn de la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació de la Conselleria de Salut, d'acord amb el que diu l'article 2.4.b) del Decret 17/2023, de 23 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol.

Bibliosalut en xifres

2007

Revistes

(2023-05)

3299

Llibres

(2023-05)

347247

Documents descarregats

(2022)

4065

Documents en

Docusalut
(2023-12)

2903

Usuaris actius

(2023)