Resultats de l'enquesta sobre el Servei d'Obtenció de Documents de Bibliosalut de l'any 2014

alt

Com figura a les estadístiques de Bibliosalut, durant 2014 es varen tramitar a través del Servei d'Obtenció de Documents (SOD) 19.072 peticions dels professionals del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, servint 16.761 documents (87,88 %). La mitjana del temps de resposta va ser d'1,01 dies. En el mateix període també es varen tramitar 12.916 peticions realitzades per altres biblioteques espanyoles.

A mitjans del mes de juny de 2015 Bibliosalut va llançar una enquesta per tal de conèixer la satisfacció dels usuaris que varen fer servir el Servei d'Obtenció de Documents (SOD) durant l'any 2014. El contingut del qüestionari va consistir en 15 preguntes, presentades a un formulari on-line que va ser enviat per correu electrònic als 1.213 usuaris que varen fer servir aquest servei durant 2014.

Els objectius de l'enquesta varen ser els següents:

1. Conèixer el nivell de satisfacció dels usuaris de Bibliosalut que varen emprar el SOD durant 2014.

2. Detectar els punts febles del servei per tal de millorar-los.

3. Determinar els punts forts i reforçar-los.

El qüestionari es va mantenir obert un mes (del 16 de juny al 15 de juliol de 2015). L'índex de participació va ser del 39,86 % (486 usuaris), i la data a destacar va ser que la nota mitjana sobre la satisfacció general del SOD de Bibliosalut va ser de 8,81 sobre 10.

En aquest estudi va col·laborar l'equip de documentalistes de Bibliosalut, amb l'assessorament d'un tècnic de qualitat de la Conselleria de Salut.Es presenten a continuació els resultats de l'enquesta:

enquesta sod 2014