Cursos de documentació del Pla Transversal de Formació de Residents 2016-17

 

Bibliosalut participa en el PLA TRANSVERSAL DE FORMACIÓ DE RESIDENTS 2016-17, del Servei de Formació de la Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut, organitzant i impartint cursos de documentació en ciències de salut, obligatoris per als residents de primer any. Aquests cursos formen part dels Plans de Formació de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) 2016 i del Servei de Salut de les Illes Balears 2017. 

Bibliosalut per a infermeria: recursos i cerca bibliogràfica - 2 edicions

Programa
Dirigit a: (per ordre de preferència)
Residents R1 d’infermeria i comares (formació obligatòria).
- Residents R2 d’infermeria i comares.
- Altres DUI del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Dates de les edicions:
- 19/10/16 (HUSE - Aula 201) | Alumnes amb certificat
- 01/12/16 (HUSE - Aula 101) | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Lloc: Hospital Universitari Son Espases (Palma). Mòdul L+2. Aula 201 o Mòdul L+1. Aula 101.
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els residents que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre d’hores de l’activitat.[Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora (les referències de CINAHL, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil, que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital.
- Disposar de les claus S actualitzades.

Bibliosalut per a psicologia: recursos i cerca bibliogràfica - 1 edició

Programa
Dirigit a: (per ordre de preferència)
Residents R1 de psicologia i d'infermeria en salut mental (formació obligatòria).
- Residents R2 de psicologia i d’infermeria en salut mental.
- Altres DUI del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Data: 19/10/16 | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Lloc: Hospital Universitari Son Espases. Aula multifuncional bibliosalut Mòdul L+1
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els residents que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre d’hores de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Portar ordinador portàtil, que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital.
- Disposar de les claus S actualitzades.

PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE - 7 edicions

Programa
Dirigit a: (per ordre de preferència)
- Residents R1 de medicina, biologia, química, farmàcia o radiofísica (formació obligatòria).
- Residents d'altres anys.
- Altres titulats sanitaris de grau del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Dates i llocs proposats
:
- 02/02/17 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 08/02/17 (HCM) | Alumnes amb certificat
- 21/02/17 (HSLL) | Alumnes amb certificat
- 08/03/17 (HMO) | Alumnes amb certificat
- 16/03/17 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 28/03/17 (HSLL) | Alumnes amb certificat
- 06/04/17 (HUSE) | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (Palma). Espai multifuncional Bibliosalut - Mòdul L+1
- Hospital Son Llàtzer (Palma). Aula 1.
- Hospital Can Misses (Eivissa). Sala de premsa. Edifici D+1.
- Hospital Mateu Orfila (Maó). Aula de docència.
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els residents que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre d’hores de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora (les referències de PubMed, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital.
- Disposar de les claus S actualitzades.