Cursos 2016 de Documentació en Ciències de la Salut

 

A Bibliosalut organitzam i impartim cinc cursos en 2016: PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE (5 edicions), Embase.com: cerca combinada a les bases de dades Embase i Medline (5 edicions), Bibliosalut per a infermeria: recursos i cerca bibliogràfica (5 edicions), Bibliosalut per a psicologia:  recursos i cerca bibliogràfica (1 edició) i RefWorks. Maneig del gestor bibliogràfic per a professionals de ciències de la salut (5 edicions).  

alt
Tots els cursos organitzats per Bibliosalut estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears.

PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE - 5 edicions

Programa
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: 
Titulats sanitaris superiors o de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Dates de les edicions: 

- 21/04/16 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 25/05/16 (HSLL) | Alumnes amb certificat
- 01/06/16 (HCM) | Alumnes amb certificat
- 03/11/16 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 03/11/16 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 16/11/16 (HMO)  | Cancel·lat per manca d'inscripcions
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Aula 201 (mòdul L+2) i espai multifuncional Bibliosalut Mòdul L+1
- Hospital Son Llàtzer (HSLL). Palma. Aula 1.
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Biblioteca.
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora. (Les referències de PubMed, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital (llevat de l'edició de l'Hospital Can Misses), on els cursos es realitzaran amb els ordinadors de sobretaula de la biblioteca.
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Embase.com: Cerca combinada a les bases de dades EMBASE i MEDLINE - 5 edicions

Programa
Crèdits CFC: 0,4.
Dirigit a: 
Titulats sanitaris superiors o de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Dates de les edicions: 

- 09/03/16 (HMO) | Alumnes amb certificat
- 13/04/16 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 18/05/16 (HCM) | Alumnes amb certificat
- 26/10/16 (HUSE)  | Alumnes amb certificat
- 17/11/16 (HSLL) | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Aula 201 (mòdul L+2).
- Hospital Son Llàtzer (HSLL). Palma. Aula 1.
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Biblioteca.
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora. (Les referències de PubMed, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil o tablet, que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital (llevat de l'edició de l'Hospital Can Misses), on els cursos es realitzaran amb els ordinadors de sobretaula de la biblioteca.
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Bibliosalut per a infermeria: recursos i cerca bibliogràfica - 5 edicions

Programa
Crèdits CFC: 0,7.
Dirigit a: 
DUI del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Dates de les edicions: 

- 18/02/16 (HCIN) | Alumnes amb certificat
- 27/04/16 (HCM) | Alumnes amb certificat
- 04/05/16 (HSLL) | Alumnes amb certificat
- 19/10/16  (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 01/12/16 (HUSE) | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Aula 201 (mòdul L+2).
- Hospital Son Llàtzer (HSLL). Palma. Aula 1.
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Biblioteca.
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.
- Hospital Comarcal d'Inca (HCIN).  
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora. (Les referències de CINAHL, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital (llevat de l'edició de l'Hospital Can Misses), on els cursos es realitzaran amb els ordinadors de sobretaula de la biblioteca.
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Bibliosalut per a psicologia: recursos i cerca bibliogràfica - 1 edició

Programa
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: 
Psicòlegs del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Data:
 19/10/16 (HUSE) | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Lloc: Hospital Universitari Son Espases. Espai multifuncional Bibliosalut - Mòdul L+1
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital (llevat de l'edició de l'Hospital Can Misses), on els cursos es realitzaran amb els ordinadors de sobretaula de la biblioteca.
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

RefWorks. Maneig del gestor bibliogràfic per a profesionals de ciències de la salut - 5 edicions

Programa
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: 
Titulats sanitaris superiors o de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Dates de les edicions: 

- 07/04/16 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 30/06/16 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 19/10/16 (HMO) | Cancel·lat per manca d'inscripcions
- 09/11/16 (HSLL) | Cancel·lat per manca d'inscripcions
- 23/11/16  (HCM)  | Cancel·lat per manca d'inscripcions
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Aula 201 (mòdul L+2).
- Hospital Son Llàtzer (HSLL). Palma. Aula 1.
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Biblioteca.
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir instal·lats els programes Microsoft Word i Internet Explorer o Mozilla Firefox.
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital (llevat de l'edició de l'Hospital Can Misses), on els cursos es realitzaran amb els ordinadors de sobretaula de la biblioteca.
- Disposar de les claus S actualitzades.