Cursos de documentació del Pla Transversal de Formació de Residents 2018-19

 

Bibliosalut participa en el PLA TRANSVERSAL DE FORMACIÓ DE RESIDENTS 2018-19, del Servei de Formació de la Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut, organitzant i impartint cursos de documentació en ciències de salut, obligatoris per als residents de primer any. 

Bibliosalut per a infermeria: recursos i cerca bibliogràfica - 2 edicions

Programa
Dirigit a: (per ordre de preferència)
Residents R1 d’infermeria i comares (formació obligatòria).
- Residents R2 d’infermeria i comares.
- Altres DUI del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Dates de les edicions:
- 29/05/2019 (HUSE) Codi 131 | Alumnes amb certificat
- 05/06/2019 (HSLL) Codi 132 | Alumnes amb certificat Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
- Hospital Son Llàtzer. Aula 1
- Hospital Universitari Son Espases (Palma). 
Mòdul L+1. Aula Bibliosalut dins la Biblioteca científica. 
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els residents que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre d’hores de l’activitat.[Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:

  • Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora (les referències de CINAHL, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
  • Portar ordinador portàtil, que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital (no tablet o smartphone).
  • Disposar de les claus S actualitzades.

Bibliosalut per a psicologia: recursos i cerca bibliogràfica - 1 edició

Programa
Dirigit a: (per ordre de preferència)
Residents R1 de psicologia i d'infermeria en salut mental (formació obligatòria).
- Residents R2 de psicologia i d’infermeria en salut mental.
- Altres psicòlegs del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Data: 23/10/2019 Codi 186 | Realitzat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Lloc: Hospital Universitari Son Espases. Aula multifuncional bibliosalut Mòdul L+1
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els residents que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre d’hores de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:

  • Portar ordinador portàtil, que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital.
  • Disposar de les claus S actualitzades.

PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE - 7 edicions

Programa
Dirigit a: (per ordre de preferència)
- Residents R1 de medicina, psicologia, biologia, química, farmàcia o radiofísica (formació obligatòria).
- Residents d'altres anys.
- Altres titulats sanitaris superiors o de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Dates:

- 06/02/2019 (HSLL) Codi 122 | Alumnes amb certificat
- 13/02/2019 (HUSE) Codi 123 | Alumnes amb certificat
- 20/02/2019 (HSLL) Codi 124 | Alumnes amb certificat
- 27/02/2019 (HUSE) Codi 125 | Alumnes amb certificat
- 13/03/2019 (HSLL) Codi 126 | Alumnes amb certificat
- 20/03/2019 (HCM) Codi 127 | Alumnes amb certificat
- 20/03/2019 (HUSE) Codi 129 | Alumnes amb certificat
- 21/03/2019 (HMO) Codi 128 | Alumnes amb certificat
- 27/03/2019 (HUSE) Codi 130 | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (Palma). Espai multifuncional Bibliosalut. Mòdul L+1
- Hospital Son Llàtzer (Palma). Aula 1.
- Hospital Can Misses (Eivissa). Biblioteca científica Edifici J+3
- Hospital Mateu Orfila (Maó). Aula de docència.
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els residents que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre d’hores de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:

  • Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora (les referències de PubMed, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
  • Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital (llevat de l'edició de l'Hospital Can Misses).
  • Disposar de les claus S actualitzades.