Cursos en línia 2022 de Documentació en Ciències de la Salut

cursos en línia

alt Tots els cursos organitzats per Bibliosalut estan acreditats
per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears.

   


e-PubMed: cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE - 4 edicions

Crèdits CFC: pendents de resolució

Objectiu: aprendre a utilitzar PubMed, la base de dades bibliogràfica de la National Library of Medicine dels EEUU, què inclou més de 29 milions de registres d'articles biomèdics de MEDLINE, així com articles d'altres revistes sobre ciències de la vida

Programa:

 1. Accés personalitzat des de Bibliosalut a PubMed
 2. La cerca bibliogràfica: interrogació de bases de dades, llenguatges, renou i silenci documentals, operadors booleans i anàlisi dels resultats
 3. El tesaurus MeSH (Medical Subject Headings)
 4. Cerca simple i avançada
 5. Opcions per desar els resultats
 6. Els límits
 7. My NCBI: col·leccions de referències i autoalertes
 8. Single Citation Matcher

Dirigit a: Personal sanitari amb títol de grau

Durada: 10 hores

Lloc: Plataforma de formació en línia del Servei de Salut de les Illes Balears

Edicions:

1a - Del 19/09/22 al 02/10/22 –  Programa curs 296 - Acta del curs
2a - Del 17/10/22 al 30/10/22 –  Programa curs 297 - Acta del curs
3a - Del 07/11/22 al 20/11/22 –  Programa curs 298 - Acta del curs
4a - Del 21/11/22 al 04/12/22 –  Programa curs 299 - Acta del curs

Docents: Elena Pastor Ramon i Sílvia Sastre Suárez – Documentalistes

Inscripció: a través de la intranet.caib.es > Portal de Serveis al Personal, amb l'usuari "u". Tutorial d'ajuda

Certificacions: els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament amb els crèdits CFC corresponents, disponible a la intranet de la CAIB

 


e-Embase.com: cerca combinada a les bases de dades EMBASE i MEDLINE  - 2 edicions

Crèdits CFC: pendents de resolució

Objectiu: aprendre a utilitzar Embase.com, la base de dades bibliogràfica d'informació biomèdica i farmacològica d'Elsevier, que combina la cerca a les bases de dades EMBASE (Excerpta Medica) i MEDLINE (Index Medicus)

Programa:

 1. Introducció a EMBASE.com (referència a MEDLINE)
 2. Accés personalitzat a través de Bibliosalut
 3. Cerca simple, avançada i altres tipus: Drug, Disease & Devise
 4. E tesaurus EMTREE
 5. Els límits
 6. Opcions per desar i exportar els resultats
 7. El compte personal a EMBASE i les autoalertes
 8. La cerca d’un article concret

Dirigit a: personal sanitari amb títol de grau

Durada: 10 hores

Lloc: Plataforma de formació en línia del Servei de Salut de les Illes Balears.

Edicions:

1a - Del 03/10/22 al 16/10/22 –  Programa curs 300 - Acta del curs
2a - Del 14/11/22 al 27/11/22 –  Programa curs 301 - Acta del curs

Docents: Elena Pastor Ramon i Maria Costa Marín – Documentalistes

Inscripció: a través de la intranet.caib.es > Portal de Serveis al Personal, amb l'usuari "u". Tutorial d'ajuda

Certificacions: els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament amb els crèdits CFC corresponents, disponible a la intranet de la CAIB

 


e-Bibliosalut per a infermeria: recursos i cerca bibliogràfica - 3 edicions

Crèdits CFC: pendents de resolució

Objectiu: capacitar als professionals de la infermeria per fer cerques bibliogràfiques pertinents a les seves necessitats d’informació a Bibliosalut

Programa:

 1. Recursos disponibles a Bibliosalut per a infermeria
 2. Interrogació d’una base de dades: descriptors, operadors booleans, límits i truncaments
 3. La base de dades internacional CINAHL® (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature)
 4. La base de dades nacional CUIDEN Plus
 5. Els serveis de Bibliosalut: Pregunta a Bibliosalut, Servei d'Obtenció de Documents, Xarxes socials, Docusalut, Infosalut, etc.

Dirigit a: DUI del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears

Durada: 10 hores

Lloc: Plataforma de formació en línia del Servei de Salut de les Illes Balears

Edicions:

1a - Del 14/09/22 al 25/09/22 –  Programa curs 302 - Acta del curs
2a - Del 10/10/22 al 23/10/22 –  Programa curs 303 - Acta del curs
3a - Del 21/11/22 al 04/12/22 –  Programa curs 304 - Acta del curs

Docents: Maria Costa Marín i Sílvia Sastre Suárez – Documentalistes

Inscripció: a través de la intranet.caib.es > Portal de Serveis al Personal, amb l'usuari "u". Tutorial d'ajuda

Certificacions: els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament amb els crèdits CFC corresponents, disponible a la intranet de la CAIB

 


e-Mendeley: maneig del gestor bibliogràfic per a professionals de ciències de la salut  - 2 edicions

Crèdits CFC: pendents de resolució

Objectiu: aprendre a gestionar bibliografia amb el gestor bibliogràfic Mendeley (disponible per a Windows, Mac i Linux), normalitzar-la segons els diferents estils (Vancouver, APA, etc.), emmagatzemar el text complet al nigul i citar de manera automàtica a l’hora de redactar documents científics (tesis doctorals, articles, llibres, etc.)

Programa:

 1. Introducció al gestor bibliogràfic Mendeley.
 2. Gestió de la biblioteca personal de Mendeley Reference Manager.
 3. Lectura i anotacions als documents en format PDF.
 4. Preparació d’un manuscrit científic amb Mendeley.
 5. Mendeley Reference Manager Desktop: Accés offline als continguts de la biblioteca personal de Mendeley.
 6. El Servei d’Obtenció de Documents de Bibliosalut.

Dirigit a: Personal sanitari amb títol de grau

Durada: 10 hores

Lloc: Plataforma de formació en línia del Servei de Salut de les Illes Balears

Edicions:

1a - Del 26/09/22 a 09/10/22 –  Programa curs 305 - Acta del curs
2a - Del 28/11/22 a 11/12/22 –  Programa curs 306 - Acta del curs

Docents: Virgili Páez Cervi i Àlex Cerezo Castelló – Documentalistes

Inscripció: a través de la intranet.caib.es > Portal de Serveis al Personal, amb l'usuari "u". Tutorial d'ajuda

Certificacions: els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament amb els crèdits CFC corresponents, disponible a la intranet de la CAIB