Cursos 2012 de Documentació en Ciències de la Salut

 

Resultat de les enquestes de satisfacció dels cursos 2012

 

alt
Tots els cursos organitzats per Bibliosalut estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears.

 

Curs pràctic d'accés a la documentació científica d'infermeria (Eivissa)

Programa | Curs realitzat| Alumnes amb certificat
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: DUI del sistema sanitari públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Data i horari: 25/09/12 - 16.00 a 19.00 h.
Lloc: Hospital Can Misses (Eivissa). Biblioteca científica.
Docent:
Maria Costa Marín. Llicenciada en documentació. Documentalista de l’Hospital Can Misses i col·laboradora de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

 

RefWorks. Maneig del gestor bibliogràfic per a professionals de la salut (Maó)

Programa |Cancel·lat per manca d'inscripcions
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: 
Titulats sanitaris superiors i de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Data i horari: 25/09/12
Canvi de data: 04/12/12 - 16.00 a 19.00 h.
Lloc: Hospital Mateu Orfila (Maó). Aula de docència.
Docent: 
Sílvia Sastre Suárez. Llicenciada en documentació. Documentalista de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i col·laboradora de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

 

Eines web 2.0 de documentació científica per a professionals de la salut (Maó)

Programa |Curs realitzat| Alumnes amb certificat
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: Titulats sanitaris superiors i de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada:
 3 hores.
Data i horari: 09/10/12 - 16.00 a 19.00 h.

Lloc: Hospital Mateu Orfila (Maó). Aula de docència.
Docent: Elena Pastor Ramon. Llicenciada en documentació. Documentalista de l’Hospital Son Llàtzer i col·laboradora de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

 

PubMed. Cerca bibliogràfica en la base de dades Medline (Eivissa)

Programa |Curs realitzat| Alumnes amb certificat
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: Titulats sanitaris superiors i de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Data i horari: 09/10/12 - 16.00 a 19.00 h.

Lloc: Hospital Can Misses (Eivissa). Biblioteca científica.
Docent:
 Maria Costa Marín. Llicenciada en documentació. Documentalista de l’Hospital Can Misses i col·laboradora de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

 

Curs pràctic d'accés a la documentació científica d'infermeria (Maó)

Programa |Cancel·lat per manca d'inscripcions
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: DUI del sistema sanitari públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.

Data i horari: 16/10/12 Canvi de data: 27/11/12 - 16.00 a 19.00 h.
Lloc: Hospital Mateu Orfila (Maó). Aula de docència.
Docent: Sílvia Sastre Suárez. Llicenciada en documentació. Documentalista de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i col·laboradora de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

 

PubMed. Cerca bibliogràfica en la base de dades Medline (Palma)

Programa |Curs realitzat| Alumnes amb certificat
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: Titulats sanitaris superiors i de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Data i horari: 23/10/12 - 16.00 a 19.00 h.

Lloc: Hospital Son Llàtzer (Mallorca). Aula 1.
Docent:Sílvia Sastre Suárez. Llicenciada en documentació. Documentalista de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i col·laboradora de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

 

RefWorks. Maneig del gestor bibliogràfic per a professionals de la salut (Palma)

Programa |Curs realitzat| Alumnes amb certificat
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: Titulats sanitaris superiors i de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada:
 3 hores.
Data i horari: 23/10/12 - 16.00 a 19.00 h.
Lloc: Hospital Universitari Son Espases. Mòdul L+1. Aula 101.

Docent: Virgili Páez Cervi. Llicenciat en documentació. Responsable de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

 

Web of Science i Journal Citation Reports: el factor d'impacte i altres índexs (Eivissa)

Programa |Curs realitzat| Alumnes amb certificat
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: Titulats sanitaris superiors i de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Data i horari: 30/10/12 - 16.00 a 19.00 h.

Lloc: Hospital Can Misses (Eivissa). Biblioteca científica.
Docent:
 Maria Costa Marín. Llicenciada en documentació. Documentalista de l’Hospital Can Misses i col·laboradora de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

 

Web of Science i Journal Citation Reports: el factor d'impacte i altres índexs (Maó)

Programa |Cancel·lat per manca d'inscripcions
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: Titulats sanitaris superiors i de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Data i horari: 30/10/12 - 16.00 a 19.00 h.
Lloc: Hospital Mateu Orfila (Maó). Aula de docència.
Docent:Virgili Páez Cervi. Llicenciat en documentació. Responsable de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

 

Curs pràctic d'accés a la documentació científica d'infermeria (Palma)

Programa |Curs realitzat| Alumnes amb certificat
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: DUI del sistema sanitari públic de les Illes Balears.
Durada:
3 hores.
Data i horari: 30/10/12 - 16.00 a 19.00 h.

Lloc: Hospital Universitari Son Espases. Mòdul L+1. Aula 101.
Docent: Mónica Peláez Jiménez. Llicenciada en documentació. Documentalista de l’Hospital Universitari Son Espases i col·laboradora de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

 

Web of Science i Journal Citation Reports: el factor d'impacte i altres índexs (Palma)

Programa |Curs realitzat| Alumnes amb certificat
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: Titulats sanitaris superiors i de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada:
3 hores.
Data i horari: 06/11/12 
Canvi de data: 04/12/12 - 16.00 a 19.00 h.
Lloc: Hospital Universitari Son Espases. Mòdul L+1. Aula 101.
Docent: Mónica Peláez Jiménez. Llicenciada en documentació. Documentalista de l’Hospital Universitari Son Espases i col·laboradora de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

 

PubMed. Cerca bibliogràfica en la base de dades Medline (Maó)

Programa |Cancel·lat per manca d'inscripcions
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a:
Titulats sanitaris superiors i de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada:
3 hores.
Data i horari:
06/11/12 Canvi de data: 18/12/12 - 16.00 a 19.00 h.
Lloc: Hospital Mateu Orfila (Maó). Aula de docència.
Docent: Elena Pastor Ramon. Llicenciada en documentació. Documentalista de l’Hospital Son Llàtzer i col·laboradora de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

 

RefWorks. Maneig del gestor bibliogràfic per a professionals de la salut (Eivissa)

Programa |Curs realitzat| Alumnes amb certificat
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a:
Titulats sanitaris superiors i de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada:
 3 hores.
Data i horari:
13/11/12 - 16.00 a 19.00 h.
Lloc:
Hospital Can Misses (Eivissa). Biblioteca científica.
Docent:
Maria Costa Marín. Llicenciada en documentació. Documentalista de l’Hospital Can Misses i col·laboradora de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

 

RefWorks. Maneig del gestor bibliogràfic per a professionals de la salut (Palma)

Programa |Curs realitzat| Alumnes amb certificat
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a:
Titulats sanitaris superiors i de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada:
 3 hores.
Data i horari:
20/11/12 - 16.00 a 19.00 h.
Lloc: Hospital Son Llàtzer (Mallorca). Aula 1.
Docent: Sílvia Sastre Suárez. Llicenciada en documentació. Documentalista de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i col·laboradora de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

 

Curs pràctic d'accés a la documentació científica d'infermeria (Palma)

Programa |Curs realitzat| Alumnes amb certificat
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: DUI del sistema sanitari públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Data i horari: 20/11/12 - 16.00 a 19.00 h.

Lloc: Hospital Son Llàtzer (Mallorca). Aula 2.
Docent: Elena Pastor Ramon. Llicenciada en documentació. Documentalista de l’Hospital Son Llàtzer i col·laboradora de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

 

PubMed. Cerca bibliogràfica en la base de dades Medline (Palma)

Programa |Curs realitzat| Alumnes amb certificat
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: 
Titulats sanitaris superiors i de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 
3 hores.
Data i horari:
27/11/12 - 16.00 a 19.00 h.
Lloc: Hospital Universitari Son Espases. Mòdul L+1. Aula 101.
Docent: Mónica Peláez Jiménez. Llicenciada en documentació. Documentalista de l’Hospital Universitari Son Espases i col·laboradora de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

 

Eines web 2.0 de documentació científica per a professionals de la salut (Eivissa)

Programa |Curs realitzat| Alumnes amb certificat
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: 
Titulats sanitaris superiors i de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada:
 3 hores.
Data i horari: 
11/12/12 - 16.00 a 19.00 h.
Lloc: 
Hospital Can Misses (Eivissa). Biblioteca científica.
Docent:
 Maria Costa Marín. Llicenciada en documentació. Documentalista de l’Hospital Can Misses i col·laboradora de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

 

Eines web 2.0 de documentació científica per a professionals de la salut (Palma)

Programa |Curs realitzat| Alumnes amb certificat
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: 
Titulats sanitaris superiors i de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada:
 3 hores.
Data i horari: 
11/12/12 - 16.00 a 19.00 h.
Lloc: Hospital Universitari Son Espases. Mòdul L+1. Aula 101.
Docent: Elena Pastor Ramon. Llicenciada en documentació. Documentalista de l’Hospital Son Llàtzer i col·laboradora de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

Places exhaurides