Pla Transversal de Formació de Residents 2014-15

 

Bibliosalut participa en el PLA TRANSVERSAL DE FORMACIÓ DE RESIDENTS 2014-15, del Servei de Formació de la Direcció General de Salut Pública i Consum, organitzant i impartint el curs PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE, obligatori per als residents de primer any de medicina, psicologia, biologia, química, farmàcia i radiofísica.

[Avaluació del programa formatiu de residents 2014-15]

PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE - 8 edicions

Programa
Dirigit a: (per ordre de preferència)
- Residents R1 de medicina, psicologia, biologia, química, farmàcia o radiofísica (formació obligatòria).
- Residents d'altres anys.
- Altres titulats sanitaris superiors o de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Dates de les edicions: 

- 25/02/15 (HUSE) | Realitzat | Alumnes amb certificat
- 10/03/15 (HCM) | Realitzat | Alumnes amb certificat
- 12/03/15 (HUSE) | Realitzat | Alumnes amb certificat
- 19/03/15 (HSLL) | Realitzat | Alumnes amb certificat
- 16/04/15 (HUSE) | Realitzat | Alumnes amb certificat
- 23/04/15  (HMO)  | Realitzat | Alumnes amb certificat
- 30/04/15 (HUSE) | Realitzat | Alumnes amb certificat
- 06/05/15 (HSLL) | Realitzat | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (Palma). Mòdul L+2. Aula 201.
- Hospital Son Llàtzer (Palma). Aula 1.
- Hospital Can Misses (Eivissa). Biblioteca.
- Hospital Mateu Orfila (Maó). Aula de docència.
Docent: Documentalistes de Bibliosalut.
Certificacions: Els residents que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre d’hores de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital (llevat de l'edició de l'Hospital Can Misses).
- Disposar de les claus S actualitzades.