Cursos 2019 de Documentació en Ciències de la Salut

 

A Bibliosalut organitzam i impartim cinc tipus de cursos diferents en 2019: PubMed (4 edicions), Embase.com (4 edicions), Bibliosalut per a infermeria (3 edicions), Bibliosalut per a psicologia (1 edició) i Mendeley (4 edicions).  

alt
Tots els cursos organitzats per Bibliosalut estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears.

 

PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE - 4 edicions

Programa
Crèdits CFC: 0,5. 
Dirigit a: (per ordre de preferència)
Titulats sanitaris de grau del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
- Residents
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es), amb el teu usuari U. 
Dates de les edicions: 

- 20/03/2019 (HCM) Codi 127 | Alumnes amb certificat
- 21/03/2019 (HMO) Codi 128 | Alumnes amb certificat
15/05/2019 (HUSE) Codi 181| Alumnes amb certificat
02/10/2019 (HUSE) Codi 183 | Alumnes amb certificat
06/11/2019 (HSLL) Codi 188 | Alumnes amb certificat
20/11/2019 (HCM) Codi 190 | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Espai multifuncional Bibliosalut. Mòdul L+1.
- Hospital Son Llàtzer (HSLL). Palma. Aula 1.
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Sala de Premsa. Edifici D+1. 
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència. 
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora. (Les referències de PubMed, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital.
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Embase.com: Cerca combinada a les bases de dades EMBASE i MEDLINE - 4 edicions

Programa
Crèdits CFC: 0,4
Dirigit a: 
Titulats sanitaris de grau del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es), amb el teu usuari U
Dates de les edicions: 
- 08/05/2019 (HUSE) Codi 179Cancel·lat per manca d'inscripcions
- 22/05/2019 (HCM) Codi 182Cancel·lat per manca d'inscripcions
- 09/10/2019 (HUSE) Codi 184Cancel·lat per manca d'inscripcions
- 13/11/2019 (HMO) Codi 189 | Cancel·lat per manca d'inscripcions
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Espai multifuncional Bibliosalut Mòdul L+1
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Biblioteca científica Edifici J+3
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora. (Les referències de PubMed, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil (no tablet smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital.
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Bibliosalut per a infermeria: recursos i cerca bibliogràfica - 3 edicions

Programa
Crèdits CFC: 0,7
Dirigit a: 
DUI del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es)amb el teu usuari U
Dates de les edicions: 
- 08/05/2019 (HCM) Codi 180Cancel·lat per manca d'inscripcions
- 22/05/2019 ((HMO) Codi 178 | Cancel·lat per manca d'inscripcions
- 16/10/2019 (HUSE) Codi 185 | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Espai multifuncional Bibliosalut (Mòdul L+1)
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Biblioteca científica Edifici J+3
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.  
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora. (Les referències de CINAHL, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital. 
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Bibliosalut per a psicologia: recursos i cerca bibliogràfica - 1 edició

Programa
Crèdits CFC: Pendent de sol·licitud. 
Dirigit a: 
Psicòlegs del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es), amb el teu usuari U
Data: 23/10/2019 Codi 186 | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Lloc: Hospital Universitari Son Espases. Espai multifuncional Bibliosalut - Mòdul L+1
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital (llevat de l'edició de l'Hospital Can Misses), on els cursos es realitzaran amb els ordinadors de sobretaula de la biblioteca.
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Mendeley. Maneig del gestor bibliogràfic per a profesionals de ciències de la salut - 4 edicions

Programa
Crèdits CFC: 0,5. 
Dirigit a: 
Titulats sanitaris de grau del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es)amb el teu usuari U
Dates de les edicions: 
- 10/04/2019 (HUSE) Codi 176 | Alumnes amb certificat
- 10/04/2019 (HCM) Codi 177 | Alumnes amb certificat
- 23/10/2019 (HMO) Codi 187 | Cancel·lat per manca d'inscripcions
- 27/11/2019 (HUSE) Codi 191 | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Espai multifuncional Bibliosalut (mòdul L+1).
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Biblioteca científica Edifici J+3. 
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir instal·lats els programes Microsoft Word i Internet Explorer, Google Chrome o Mozilla Firefox.
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital. 
- Disposar de les claus S actualitzades.