Pla Transversal de Formació de Residents 2013-14

 

Bibliosalut participa en el PLA TRANSVERSAL DE FORMACIÓ DE RESIDENTS 2013-14, del Servei de Formació de la Direcció General de Salut Pública i Consum, organitzant i impartint dos cursos de documentació en ciències de salut, obligatoris per als residents de primer any.  

[Avaluació del programa formatiu de residents 2013-14]

PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE - 10 edicions

Programa
Dirigit a: (per ordre de preferència)
- Residents R1 de medicina, psicologia, biologia, química, farmàcia o radiofísica (formació obligatòria).
- Residents d'altres anys.
- Altres titulats sanitaris superiors o de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Dates de les edicions: 

- 05/02/14 (HUSE) | Curs realitzat | Alumnes amb certificat
- 12/02/14 (HUSE) | Curs realitzat | Alumnes amb certificat
- 19/02/14 (HUSE) | Curs realitzat | Alumnes amb certificat
- 26/02/14 (HUSE) | Curs realitzat | Alumnes amb certificat
- 26/02/14  (HMO)  | Curs realitzat | Alumnes amb certificat
- 05/03/14 (HUSE) | Curs realitzat | Alumnes amb certificat
- 12/03/14 (HUSE) | Curs realitzat | Alumnes amb certificat
- 02/04/14 (HUSE) | Curs realitzat | Alumnes amb certificat
- 09/04/14 (HUSE) | Curs realitzat | Alumnes amb certificat
- 03/07/14 (HCM) | Curs realitzat | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (Palma). Mòdul L+2. Aula 201.
- Hospital Son Llàtzer (Palma). Aula 4.
- Hospital Can Misses (Eivissa). Biblioteca.
- Hospital Mateu Orfila (Maó). Aula de docència.
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els residents que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre d’hores de l’activitat. Els titulats sanitaris superiors o de grau mitjà, no residents, rebran un certificat amb el nombre de crèdits de la Comissió de Formació Continuada (Crèdits: 0,5 . Expedient: 04-0011-04/0649-A).
Requisits:
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital (llevat de l'edició de l'Hospital Can Misses).
- Disposar de les claus S actualitzades.

Bibliosalut per a infermeria: recursos i cerca bibliogràfica - 2 edicions

Programa 
Dirigit a: (per ordre de preferència)
Residents R1 d’infermeria, salut mental i comares (formació obligatòria).
- Residents R2 d’infermeria, salut mental i comares.
- Altres DUI del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Dates de les edicions:
- 19/03/14 (HUSE) | Curs realitzat | Alumnes amb certificat
- 26/03/14 (HUSE) | Curs realitzat | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Lloc: Hospital Universitari Son Espases (Palma). Mòdul L+2. Aula 201.
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els residents que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre d’hores de l’activitat. Els DUI no residents rebran un certificat amb el nombre de crèdits de la Comissió de Formació Continuada (Crèdits: 0,7. Expedient: 04-0011-04/0653-A).
Requisits:
- Portar ordinador portàtil, que es connectarà amb la wifi de l'hospital.
- Disposar de les claus S actualitzades.