Cursos 2015 de Documentació en Ciències de la Salut

 

A Bibliosalut organitzam i impartim quatre cursos en 2015: PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE (10 edicions), Bibliosalut per a infermeria: recursos i cerca bibliogràfica (8 edicions), Bibliosalut per a psicologia:  recursos i cerca bibliogràfica (3 edicions) i RefWorks. Maneig del gestor bibliogràfic per a professionals de ciències de la salut (10 edicions).  

alt
Tots els cursos organitzats per Bibliosalut estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears.

PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE - 10 edicions

Programa
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: 
Titulats sanitaris superiors o de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Dates de les edicions: 

- 10/03/15 (HCM - Biblioteca) | Alumnes amb certificat
- 09/04/15 (HUSE - Aula 201) | Alumnes amb certificat
- 23/04/15 (HMO - Aula de docència) | Alumnes amb certificat
- 29/04/15 (HUSE - Aula 201) | Alumnes amb certificat
- 20/05/15  (HSLL - Aula 1)  | Alumnes amb certificat
- 02/06/15 (HCM - Biblioteca) | Alumnes amb certificat
- 16/06/15 (HUSE - Aula 101) | Alumnes amb certificat
- 22/10/15 (HUSE - Aula 201) | Alumnes amb certificat
- 04/11/15 (HSLL - Aula 2) | Alumnes amb certificat
- 05/11/15 (HMO- Aula de docència) | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Aula 101 (mòdul L+1) i aula 201 (mòdul L+2).
- Hospital Son Llàtzer (HSLL). Palma. Aules 1 i 2.
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Biblioteca.
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.
Docent: Documentalistes de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora. (Les referències de PubMed, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital (llevat de l'edició de l'Hospital Can Misses), on els cursos es realitzaran amb els ordinadors de sobretaula de la biblioteca.
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Bibliosalut per a infermeria: recursos i cerca bibliogràfica - 8 edicions

Programa
Crèdits CFC: 0,7.
Dirigit a: 
DUI del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Dates de les edicions: 

- 08/04/15 (HSLL - Aula 1) | Alumnes amb certificat
- 13/05/15 (HCM - Biblioteca) | Curs cancel·lat per manca d'inscripcions
- 14/05/15 (HUSE - Aula 201) | Alumnes amb certificat
- 28/05/15 (HMO - Aula de docència) | Alumnes amb certificat
- 10/06/15  (HSLL - Aula 1)  | Alumnes amb certificat
- 14/10/15 (HCM – Biblioteca) | Alumnes amb certificat
- 27/10/15 (HUSE - Aula 201) | Alumnes amb certificat
- 12/11/15 (HUSE - Aula 101) | Alumnes amb certificat
- 10/12/15 (HM - Sala de reunions edifici annex) | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Aula 101 (mòdul L+1) i aula 201 (mòdul L+2).
- Hospital Son Llàtzer (HSLL). Palma. Aula 1.
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Biblioteca.
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.
- Hospital de Manacor (HM). Manacor. Sala de reunions de l'edifici anex. 
Docent: Documentalistes de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora. (Les referències de CINAHL, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital (llevat de l'edició de l'Hospital Can Misses), on els cursos es realitzaran amb els ordinadors de sobretaula de la biblioteca.
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Bibliosalut per a psicologia: recursos i cerca bibliogràfica - 3 edicions

Programa
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: 
Psicòlegs del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Dates de les edicions: 

- 21/04/15 (HCM - Biblioteca) | Curs cancel·lat per manca d'inscripcions
- 25/06/15 (HM0 - Aula de docència) | Curs cancel·lat per manca d'inscripcions
- 18/11/15 (HSLL - Aula 1) | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Biblioteca.
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.
- Hospital Son Llàtzer (HSLL). Palma. Aula 1.
Docent: Documentalistes de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital (llevat de l'edició de l'Hospital Can Misses), on els cursos es realitzaran amb els ordinadors de sobretaula de la biblioteca.
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

RefWorks. Maneig del gestor bibliogràfic per a profesionals de ciències de la salut - 10 edicions

Programa
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: 
Titulats sanitaris superiors o de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Dates de les edicions: 

- 18/03/15 (HUSE - Aula 201) | Curs cancel·lat per manca d'inscripcions
- 18/03/15 (HMO - Aula de docència) | Curs cancel·lat per manca d'inscripcions
- 22/04/15 (HSLL - Aula 1) | Alumnes amb certificat
- 06/05/15 (HCM - Biblioteca) | Curs cancel·lat per manca d'inscripcions
- 27/05/15  (HUSE - Aula 102)  | Alumnes amb certificat
- 24/06/15 (HUSE - Aula 201) | Alumnes amb certificat
- 22/10/15 (HMO - Aula de docència) | Certificats gestionats per l'EBAP
- 28/10/15 (HSLL - Aula 1) | Alumnes amb certificat
- 17/11/15 (HCM - Biblioteca) | Certificats gestionats per l'EBAP
- 25/11/15 (HUSE - Aula 201) | Certificats gestionats per l'EBAP
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Aula 102 (mòdul L+1) i aula 201 (mòdul L+2).
- Hospital Son Llàtzer (HSLL). Palma. Aula 1.
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Biblioteca.
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.
Docent: Documentalistes de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir instal·lats els programes Microsoft Word i Internet Explorer o Mozilla Firefox.
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital (llevat de l'edició de l'Hospital Can Misses), on els cursos es realitzaran amb els ordinadors de sobretaula de la biblioteca.
- Disposar de les claus S actualitzades.