Cursos 2017 de Documentació en Ciències de la Salut

 

A Bibliosalut organitzam i impartim cinc cursos en 2017: PubMed (7 edicions), Embase.com (5 edicions), Bibliosalut per a infermeria (5 edicions), Bibliosalut per a psicologia (1 edició) i Mendeley (5 edicions).  

alt
Tots els cursos organitzats per Bibliosalut estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears.

PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE - 7 edicions

Programa
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: (per ordre de preferència)
Titulats sanitaris de grau del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
- Residents
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es) amb el teu usuari U. 
Dates de les edicions: 

- 08/02/17 (HCM) | Alumnes amb certifiat
- 08/03/17 (HMO) | Alumnes amb certifiat
- 18/04/17 (HCIN) | Alumnes amb certifiat
- 25/05/17 (HUSE) | Alumnes amb certifiat
- 07/06/17 (HCM) | Alumnes amb certificat
- 05/10/17 (HMAN) | Cancel·lat per manca d'inscripcions
- 02/11/17 (HUSE) | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs:
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Espai multifuncional Bibliosalut. Mòdul L+1.
- Hospital Son Llàtzer (HSLL). Palma. Aula 1.
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Sala de premsa, edifici D+1. 
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.
- Hospital Comarcal d'Inca (HCIN). Inca. Aula I
- Hospital de Manacor. Sala de reunions de gerència. 
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora. (Les referències de PubMed, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital.
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Embase.com: Cerca combinada a les bases de dades EMBASE i MEDLINE - 5 edicions

Programa
Crèdits CFC: 0,4.
Dirigit a: 
Titulats sanitaris de grau del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es) amb el teu usuari U. 
Dates de les edicions: 
- 11/04/17 (HSLL) | Alumnes amb certificat
- 31/05/17 (HUSE) | Alumnes amb certifiat
- 24/10/17 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 26/10/17 (HMO) | Cancel·lat per manca d'inscripcions
- 08/11/17 (HCM) | Cancel·lat per manca d'inscripcions
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Espai multifuncional Bibliosalut Mòdul L+1
- Hospital Son Llàtzer (HSLL). Palma. Aula 1.
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Sala de premsa, edifici D+1. 
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora. (Les referències de PubMed, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil (no tablet smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital.

- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Bibliosalut per a infermeria: recursos i cerca bibliogràfica - 5 edicions

Programa
Crèdits CFC: 0,7.
Dirigit a: 
DUI del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es) amb el teu usuari U. 
Dates de les edicions: 
- 27/04/17 (HCM) | Cancel·lat per manca d'inscripcions. 
- 27/04/17 (HMO) | Cancel·lat per manca d'inscripcions. 
- 02/05/17 (HUSE) | Alumnes amb certifiat
- 18/10/17 (HSLL) | Alumnes amb certificat
- 08/11/17 (HUSE) | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Espai multifuncional Bibliosalut (Mòdul L+1)
- Hospital Son Llàtzer (HSLL). Palma. Aula 1.
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Sala de premsa, edifici D+1. 
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.
- Hospital Comarcal d'Inca (HCIN).  
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir un nivell mitjà d'anglès, pel que fa a la comprensió lectora. (Les referències de CINAHL, i la majoria dels documents indexats en aquesta base de dades bibliogràfica, estan en anglès).
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital. 
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Bibliosalut per a psicologia: recursos i cerca bibliogràfica - 1 edició

Programa
Crèdits CFC: 0,9.
Dirigit a: 
Psicòlegs del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es) amb el teu usuari U. 
Data: 25/10/17 | Alumnes amb certificat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Lloc: Hospital Universitari Son Espases. Espai multifuncional Bibliosalut - Mòdul L+1
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital (llevat de l'edició de l'Hospital Can Misses), on els cursos es realitzaran amb els ordinadors de sobretaula de la biblioteca.
- Disposar de les claus S actualitzades.

 

Mendeley. Maneig del gestor bibliogràfic per a profesionals de ciències de la salut - 5 edicions

Programa
Crèdits CFC: 0,5.
Dirigit a: 
Titulats sanitaris de grau del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
Durada: 3 hores.
Inscripció: a través del Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es) amb el teu usuari U. 
Dates de les edicions: 
- 21/03/17 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 11/05/17 (HCM) | Alumnes amb certificat
- 15/06/17 (HUSE) | Alumnes amb certificat
- 10/10/17 (HMO) | Cancel·lat per manca d'inscripcions
- 28/11/17 (HSLL) | Alumnes amb certicat
Horari: De 16.30 a 19.30 h.
Llocs: 
Hospital Universitari Son Espases (HUSE). Palma. Espai multifuncional Bibliosalut (mòdul L+1).
- Hospital Son Llàtzer (HSLL). Palma. Aula 2.
- Hospital Can Misses (HCM). Eivissa. Sala de premsa, edifici D+1. 
- Hospital Mateu Orfila (HMO). Maó. Aula de docència.
Docent: Documentalista de Bibliosalut.
Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament, amb la indicació del nombre de crèdits CFC de l’activitat. [Informació sobre la recollida de certificats]
Requisits:
- Tenir instal·lats els programes Microsoft Word i Internet Explorer, Google Chrome o Mozilla Firefox.
- Portar ordinador portàtil (no tablet o smartphone), que es connectarà amb la Wi-Fi de l'hospital. 
- Disposar de les claus S actualitzades.