Diccionari de Medicina

El Diccionari enciclopèdic de medicina és un diccionari mèdic en llengua catalana. Els articles contenen diverses informacions: l'entrada, els diversos significats (accepcions i subaccepcions), les indicacions gramaticals, l'etimologia, la traducció a altres llengües, les remissions i els sinònims, etc.

Informació addicional

  • Temàtica: Medicina
  • Continguts:

    Conté 48.000 entrades amb les subentrades corresponents, 120.000 definicions, equivalències en llengua alemanya, anglesa, castellana, francesa i italiana, així com indicacions etimològiques. El Diccionari té tres accessos diferents als articles: per entrada catalana, per equivalència castellana i per equivalència anglesa. Els articles contenen diverses informacions: l'entrada, els diversos significats (accepcions i subaccepcions), les indicacions gramaticals, l'etimologia, la traducció a altres llengües, les remissions i els sinònims, etc.

  • País: Espanya
  • Idioma: Català
  • Tipus d'accés: Recurs d'accés gratuït
  • Materials d'ajuda:

    Diccionari enciclopèdic de medicina. Ajuda