Diccionari de psiquiatria

El Diccionari de psiquiatria recull prop més d’un miler de termes relatius a la psiquiatria clínica (és a dir, als diferents tipus de trastorns mentals), a les teràpies i a l’exploració i el diagnòstic psiquiàtrics. Es complementa amb un annex que recull els principals psicofàrmacs usats en aquest camp de la medicina

Informació addicional