Diccionari d’otorrinolaringologia

Aquest diccionari aplega vora 1.100 termes de l’àmbit de l’otorrinolaringologia, corresponents a cinc àmbits temàtics: otologia, rinologia, faringologia, laringologia i  disciplines connexes. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès i, si escau, els termes anatòmics internacionals.

Informació addicional