SIGN

El Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) es va crear l'any 1993. El seu objectiu és millorar la qualitat de l'atenció a la salut per pacient a Escòcia mitjançant la reducció de la variació en la pràctica i resultats a través del desenvolupament i difussió de les guies clíniques que contenen recomanacions per una pràctica efectiva basada sed en l'evidència actual. SIGN inclou totes les especialitats mèdiques, farmàcia, odontologia, professions relacionades amb la medicina, pacients, gestors de serveis de salut, serveis socials i investigadors.

Informació addicional

  • Tipus de bases de dades: Text complet
  • Temàtica: Salut
  • Continguts:

    Guies de pràctica clínica

  • País: Regne Unit
  • Idioma: Anglès
  • Tipus d'accés: Recurs d'accés gratuît
Més en aquesta categoria: « RNAO