Haute Autorité de santé (HAS)

Recursos per a la bona pràctica professional del Ministeri de Salut de França. La missió de l'Haute Autorité de santé és produir recomanacions i eines per promoure el seu ús per part dels professionals de la salut. L'objectiu és informar als professionals sanitaris i usuaris del sistema de salut sobre tècniques i procediments per millorar l'atenció i la qualitat de l'atenció sanitària.

Informació addicional

  • Tipus de bases de dades: Text complet
  • Temàtica: Guies de pràctica clínica
  • Anys de cobertura: 2005 fins a l'actualitat
  • Continguts:

    Recomanacions de bona pràctica, guies de malalties cròniques i protocols nacionals de diagnòstic i cures.

  • País: Regne Unit
  • Idioma: Francès
  • Tipus d'accés: Recurs d'accés gratuît