Virgili Páez Cervi

Virgili Páez Cervi

Llicenciat en Documentació (UOC, 2002). Postgraduat en Planificació i Gestió de Biblioteques (UPF, 1997)

Documentalista responsable de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut). Professor associat de Documentació del Grau de Medicina de la UIB

El passat dia 4 de maig es va realitzar, a la sala d'actes de l'Hospital Universitari Son Espases, l'acte de presentació de Docusalut1, el Repositori Institucional del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, un nou servei de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut).