European Medicine Agency

European Medicine Agency serveix per a trobar informació clau en medicaments autoritzats pel consum humà, incloent una relació de prospectes. També es pot trobar informació en medicines de les quals no s'autoritza la comercialització o s'han suspès o retirat després de ser aprovats. Publica un informe anomenat European public assessment report (EPAR) pels medicaments amb una autorització de comercialització concedida per la Comissió Europea.

Informació addicional

  • Temàtica: Medicaments
  • Anys de cobertura: 1995 fins l'actualitat.
  • Continguts:

    Informació sobre medicaments per humans, plantes per consum humà i medicaments veterinaris a nivell europeu.

  • Idioma: Anglès
  • Tipus d'accés: Recurs subscrit