Declaració de les biblioteques virtuals de salut davant la crisi de la COVID-19

 

Els responsables tècnics de 14 biblioteques virtuals de salut autonòmiques i de la Biblioteca Virtual de Salud de España (Instituto de Salud Carlos III) varen consensuar, el passat 23 de juliol, la Declaración de las Bibliotecas Virtuales de Salud ante la crisis de la COVID-19.

La declaració, a la que es va sumar Bibliosalut, es posiciona en defensa de proporcionar l'accés a la informació científica més rellevant i basada en l'evidència per a tots els professionals del Sistema Nacional de Salut, com a peça clau per garantir la seva qualitat.