Infosalut crea un banc fotogràfic a Flickr

Bibliosalut compta amb una recopilació de fotografies pròpies, realitzades per il·lustrar les notícies, tuits i posts que es van publicant a Infosalut i a les xarxes socials de Bibliosalut i d'Infosalut.

A partir d'ara aquestes fotografies es poden trobar al perfil d'Infosalut a la xarxa social d'imatges Flickr. Totes les imatges tenen llicència Creative Commons amb Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional, és a dir, que es podran compartir les imatges d'Infosalut, fent menció de l'autoria i modificar-les, però, no se'n podrà fer un ús comercial sense demanar permís.

Aquest banc d'imatges té com a objectiu que els usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears puguin utilitzar imatges amb una llicència Creative Commons i que s'adaptin a la realitat del nostre entorn, tant pel que fa als centres sanitaris com a la població. És important saber que no es poden compartir totes les imatges que es troben a Internet sense el permís pertinent.

Ja fa temps que al web de Bibliosalut es van afegir recursos relacionats amb imatges i vídeos mèdics, com per exemple el cercador CC Search, que permet fer una cerca d'imatges, música, vídeo i obres d'art amb diferents llicències Creative Commons.

Es pot accedir al banc fotogràfic d'Infosalut des de http://www.flickr.com/infosalut, des del lateral dret del web d'Infosalut.com on apareixen les xarxes socials en les quals té presència Infosalut, i des de Imatges i vídeos mèdics de l'apartat Altres E-Recursos del web de Bibliosalut.com.

Bibliosalut seguirà nodrint aquest banc d'imatges per tal que sigui el més complet possible.