Bibliosalut incorpora als seus recursos el Manual de Urgencias y Emergencias en Gastroenterología y Hepatología de l'AEG

 

Bibliosalut ha subscrit l'accés a la 4a. edició del Manual de Urgencias y Emergencias en Gastroenterología y Hepatología de l'Asociación Española de Gastroenterología.

El manual, en format Webapp i amb gran quantitat de taules, imatges i algoritmes, inclou els capítols següents:

  1. Emergències esofàgiques.
  2. Dolor abdominal agut.
  3. Hemorràgia gastrointestinal.
  4. Urgències biliopancreàtiques.
  5. Malaltia inflamatòria intestinal.
  6. Colitis hemorràgiques.
  7. Urgències anorectals.
  8. Emergències en hepatologia.
  9. Emergències en endoscòpia digestiva.