Publicades les mètriques de 2022 del Journal Citation Reports (JCR)

 

A finals del passat mes de juny l'empresa Clarivate va publicar les mètriques de 2022 del Journal Citation Reports (JCR).

La principal novetat d'aquesta nova edició del JCR és que l'indicador Journal Impact Factor (JIF) s'amplia a totes les revistes de la Web of Science Core Collection™. Fins ara només tenien JIF les revistes incloses al Science Citation Index Expanded (SCIE)™ i al Social Sciences Citation Index (SSCI)™, mentre que ara també disposen d'aquest indicador les revistes incloses a l'Emerging Sources Citation Index™ (ESCI) i a l'Arts and Humanities Citation Index™ (AHCI). Pel que fa als quartils del JIF, en l'edició de 2022 del JCR només ho tenen les revistes indexades al Science Citation Index Expanded (SCIE)™ o al Social Sciences Citation Index (SSCI)™, com fins ara.

A més, el JIF ha passat de comptar amb tres decimals a tan sol un. Això només afecta als JIF a partir de l'edició de 2022 del JCR, no als factors d'impacte publicats anteriorment.

Per altra part, comentar que hem actualitzat l'accés temàtic a les revistes de major qualitat de la col·lecció de Bibliosalut, seleccionades a partir de 60 categories temàtiques del Journal Citation Reports de 2022, que són bàsicament categories incloses al Science Citation Index Expanded (SCIE)™, que formen part del grup Clinical Medicine del JCR. Bibliosalut facilita l'accés a 2.093 revistes JCR (52,14 %), dels 4.014 títols inclosos en aquestes categories. D'aquestes 2.093 revistes, 882 són Open Access i les 1.211 restants de subscripció.