Accés remot a Bibliosalut amb doble factor d'autenticació

 

A partir del dijous 2 de març de 2023, l'accés remot a Bibliosalut canvia, essent necessària una doble autenticació.

L'IB-Salut, en la seva nova política de seguretat de la informació, ha implantat el múltiple factor d'autenticació per als accessos remots als sistemes d'informació de l'organització, la qual cosa afecta l'accés remot de Bibliosalut.

Per accedir remotament a Bibliosalut, no sols és necessari comptar amb les claus d'usuari S actives, sinó que també és necessari que inscriure el smartphone de l'usuari en el Portal Segon Factor d'Autenticació de l'IB-Salut. En la FAQ "Autenticació amb doble factor" et contam les passes que cal fer per inscriure el teu smartphone en el Portal Segon Factor d'Autenticació de l'IB-Salut, i com et podràs validar amb l'aplicació NetIQ Advanced Authentication.

[Foto: Book CatalogData security privacy lock password / CC BY 2.0]