Nova versió del Journal Citation Reports

 

El 30 de juny de 2021 va sortir publicada una nova versió del Journal Citation Reports (JCR). El Journal Citation Reports (JCR) és una base de dades de Clarivate Analytics, on es poden consultar dades estadístiques de les principals revistes científiques a nivell internacional. Ajuda a determinar l'impacte d'una publicació i la seva influència en la comunitat mundial d'investigació.

El nou Journal Citation Reports inclou novetats importants:

  • Una nova interfície més gràfica. De moment es pot navegar per títol de revista, tot i que falta per activar la navegació per categories, editorials i països.
  • Una major cobertura, perquè inclou totes les revistes que formen part de la Web of Science Core Collection, que inclou, a més del Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) i del Social Sciences Citation Index (SSCI), els índexs Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) i Emerging Sources Citation Index (ESCI).
  • El Journal Impact Factor (JIF) de 2020. De moment es tracta del factor d'impacte provisional de 2020, perquè fins el mes d'octubre no sortirà el definitiu.
  • Una nova mètrica: el Journal Citation Indicator (JCI), que està disponible per a totes les revistes de la Web of Science Core Collection. El JCI és un indicador que mesura l'impacte mitjà de cites normalitzades per categoria (CNCI) dels elements citables (articles originals i revisions) publicats per una revista durant un període dels últims tres anys. La mitjana del JCI en una categoria és de 1. Per exemple, una revista amb un JCI de 1,5 vol dir que té un 50 % més d'impacte en les cites que la mitjana de la categoria en la que es troba la revista.