ISSN

 

L'International Standard Serial Number (ISSN) és el número únic que identifica les publicacions seriades, entre les que estan les revistes científiques. La seva estructura és 0000-0000.

Exemple: New England Journal of Medicine. ISSN: 0028-4793 (Print). ISSN: 1533-4406 (Electronic).