El protocol de cerca bibliogràfica a les bases de dades biomèdiques

El protocol de cerca bibliogràfica a les bases de dades biomèdiques

DIRIGIT A 

Titulats universitaris de grau mitjà i superior del Centre de salut Coll d'en Rabassa. 
 
OBJECTIUS
- Dissenyar i executar un protocol de cerca bibliogràfica per a les diferents bases de dades de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.
- Crear estratègies de cerca eficaces per a la recuperació d’informació científica rellevant i actualitzada. 
- Elaborar un plantejament correcte de la pregunta d’investigació (tipus clínics, de recerca, d'avaluació, etc.) i del tema sobre el qual es buscarà informació.
- Avaluar els resultats de les estratègies de cerca, que tractaran de recuperar aquells estudis que responguin als criteris d'inclusió i exclusió prefixats.
- Conèixer quines fonts d'informació hi ha disponibles i en quina mesura poden ser útils.
 
PROGRAMA
1. Identificació de la necessitat d’informació i formulació correcta de la pregunta d’investigació.
2. Com funciona una base de dades: la indexació i els llenguatges d’interrogació.
3. El protocol de cerca bibliogràfica:
   3.1. Plantetjament de la qüestió clínica.
   3.2. Identificació de les paraules clau.
   3.3. Selecció dels descriptors al tesaurus.
   3.4. Utilització de màscares i truncaments.
   3.5. Relació dels termes: els operadors booleans AND, OR i NOT.
   3.6. Execució de la cerca.
   3.7. Anàlisis dels resultats.
 
DOCENT
Sílvia Sastre. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en documentació. 
 
ACREDITACIÓ CFC
Sessió pendent d'acreditació per la CFC de les professions sanitàries de les Illes Balears.

Informació de l'esdeveniment

Inici de l'esdeveniment 16-06-2022 08:00
Fi de l'esdeveniment 16-06-2022 09:00
Lloc Centre de salut Coll d'en Rabassa (Palma)
Categoria Sessions

Mapa d'ubicació