Citas e impacto

Los índices de citas son bases de datos bibliométricas, de análisis de citas, que incluyen, además de la información descriptiva del documento, la información sobre las referencias que han citado los autores en el documento. A partir de este tipo de bases de datos, se generan distintos indicadores para la medición y evaluación de la producción científica.

Essential Science Indicators és un recurs analític de gran valor que permet classificar institucions, individus, nacions i publicacions dins de disciplines amb la finalitat d'avaluar…
Google Acadèmic permet cercar bibliografia especialitzada des d'un únic lloc web. Fa cerques en diferents disciplines i fonts: estudis revisats per especialistes, tesis, llibres, resums i…
Journal Citation Reports (JCR) és una base de dades on es poden consultar dades estadístiques de les principals revistes científiques a nivell internacional. Ajuda a…
Web of Science facilita l'accés a un conjunt de bases de dades en les quals apareixen cites d'articles de revistes científiques, llibres i altres tipus de…