Descripció
Sessió de Bibliosalut
Títol: El protocol de cerca bibliogràfica a les bases de dades biomèdiques
Inici: dijous 23 maig de 2019, 08:30h.
Fi: dijous 23 maig de 2019, 09:30h.
Lloc: Centre de Salut Son Serra - La Vileta. Atenció Primària de Mallorca.
DIRIGIT A 
Titulats de grau mitjà i superior del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears. 
 
OBJECTIUS
- Dissenyar i executar un protocol de cerca bibliogràfica per a les diferents bases de dades de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.
- Crear estratègies de cerca eficaces per a la recuperació d’informació científica rellevant i actualitzada. 
- Elaborar un plantejament correcte de la pregunta d’investigació (tipus clínics, de recerca, d'avaluació, etc.) i del tema sobre el qual es buscarà informació.
- Avaluar els resultats de les estratègies de cerca, que tractaran de recuperar aquells estudis que responguin als criteris d'inclusió i exclusió prefixats.
- Conèixer quines fonts d'informació hi ha disponibles i en quina mesura poden ser útils.
 
PROGRAMA
1. Identificació de la necessitat d’informació i formulació correcta de la pregunta d’investigació.
2. Com funciona una base de dades: la indexació i els llenguatges d’interrogació.
3. El protocol de cerca bibliogràfica:
   3.1. Plantetjament de la qüestió clínica.
   3.2. Identificació de les paraules clau.
   3.3. Selecció dels descriptors al tesaurus.
   3.4. Utilització de màscares i truncaments.
   3.5. Relació dels termes: els operadors booleans AND, OR i NOT.
   3.6. Execució de la cerca.
   3.7. Anàlisis dels resultats.
 
DOCENT
Sílvia Sastre. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en documentació. 
 
ACREDITACIÓ CFC
Sessió acreditada amb 0,2 crèdits per la CFC amb número d'expedient: 04-0011-04/1828-A