Descripció
Pla de formació Bibliosalut 2017
Títol: Cerca bibliogràfica a Physiotherapy Evidence Database (PEDro) per a professionals de la salut
Inici: divendres 01 desembre de 2017, 13:30h.
Fi: divendres 01 desembre de 2017, 14:30h.
Lloc: Hospital General - Sala d'Actes

DIRIGIT A
Titulats sanitaris de grau del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears. 

OBJECTIU
Capacitar als profesionals de la salut amb els coneixements necessaris per al maneig i explotació de la base de dades bibliogràfica Physiotherapy Evidence Database (PEDro), disponible a través de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (www.bibliosalut.com), per tal que puguin obtenir la informació científica més rellevant i pertinent segons les seves necessitats d’informació en la pràctica clínica. 

PROGRAMA

  • Introducció a Bibliosalut per a fisioteràpia.
  • Què és Physiotherapy Evidence Database (PEDro).
  • Accés a Physiotherapy Evidence Database (PEDro) a través de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.
  • Continguts de la base de dades.
  • La cerca bibliogràfica: com s’interroga una base de dades. Creació de l’estratègia de cerca.
  • Cerca simple.
  • Cerca avançada i les seves funcionalitats.
  • Gestió dels resultats.
  • Els serveis de Bibliosalut: Servei d’Obtenció de Documents, Pregunta a Bibliosalut i Infosalut

DOCENT
Sílvia Sastre. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en documentació.

ACREDITACIÓ CFC
Sessió acreditada per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears amb 0,2 crèdits. Expedient: 04-0011-04/1441-A 

Més informació: Sol·licitud de sessions Bibliosalut