Descripció
Sessió de Bibliosalut
Títol: Embase.com. Cerca bibliogràfica combinada a les bases de dades EMBASE i MEDLINE
Inici: dijous 02 febrer de 2017, 08:00h.
Fi: dijous 02 febrer de 2017, 09:00h.
Lloc: Espai multifuncional Bibliosalut, Mòdul L+1, Hospital Universitari Son Espases
DIRIGIT A
Servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari Son Espases
 
OBJECTIU GENERAL
Proporcionar els coneixements bàsics per a l'ús de la base de dades bibliogràfica Embase.com (EMBASE + MEDLINE).
 
PROGRAMA
 1. Introducció a Embase.com
 2. Accés personalitzat a través de Bibliosalut
 3. Cerca simple
 4. Cerca avançada
 5. Cerca d'un article
 6. Altres cerques especialitzades: Drug, Disease & Device
 7. Ús d'EMTREE, el tesaurus d'EMBASE
 8. Límits
 9. Opcions per guardar els resultats
 10. Exportació de resultats
 11. Compte personal a EMBASE i el sistema d'alertes
 
DOCENT
Mònica Font Balle. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en documentació.
 
ACREDITACIÓ CFC
Sessió acreditada per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears amb 0,2 crèdits. Expedient: 04-0011-04/1390-A