EUR-Lex: DOUE - Diari Oficial de la Unió Europea

114.jpg
EUR-Lex ofereix accés gratuït a la legislació de la Unió Europea i altres documents considerats de caràcter públic. Aquest lloc està en les 23 llengües oficials de la UE.

Temàtica
Legislació europea.
Continguts
Els casi 2.815.000 documents accessibles es remonten a 1951. La base de dades s'actualitza diariament, la qual cosa permet afegir uns 12.000 documents nous cada any.
Anys de cobertura
Des de 1951 fins a l'actualitat.
Productor
Oficina de Publicacions de la Unió Europea.
Idioma
Alemany. Anglès. Castellà. Francès. Portuguès.
Tipus d'accés
Recurs d'accés lliure.