Zotero

110.jpg

Zotero és un gestor bibliogràfic gratuït. Treballa juntament amb el navegador Mozilla Firefox. És una eina que ajuda a recollir, organitzar, citar i compartir els recursos trobats. 

Temàtica
Gestor bibliogràfic.
Continguts
Zotero funciona amb el navegador Firefox i es pot treballar amb el Word Office i Open Office.
Productor
DokuWiki.
País
EEUU.
Idioma
Anglès.
Tipus d'accés
Recurs d'accés lliure.
Materials d'ajuda