EndNote

206.jpg
EndNote basic és un gestor de bibliografia, que permet crear i mantenir bases de dades bibliogràfiques personals. Està integrat amb la plataforma Web of Science, permetent recollir referències bibliogràfiques de moltes bases de dades, així com treballar amb els registres mentre es redacta un document amb Microsoft Word, el que facilita incloure les cites i referències. Per treballar amb EndNote cal tenir un compte d'usuari de la Web of Science.

Temàtica
Gestor bibliogràfic.
Continguts
Gestor bibliogràfic que permet treballar amb 10.000 referències. Es poden configurar amb els principals estils bibliogràfics: Vancouver, APA, etc.
Productor
Thomson Reuters.
País
EEUU.
Idioma
Anglès.
Tipus d'accés
Recurs subscrit per la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.
Gestor d'enllaços
Base de dades amb enllaços al text complet dels articles de les revistes subscrites o al Servei d'Obtenció de Documents (SOD).
Recursos relacionats