PreMEDLINE - OVID

203.jpg

PreMEDLINE proporciona informació bibliogràfica bàsica i resums abans que els registres complets dels articles s'hagin indexat i incorporat a MEDLINE.

Tipus de base de dades
Bibliogràfica.
Temàtica
Ciències de la Salut, farmàcia, infermeria, etc.
Continguts
Registres amb la informació bàsica sobre l'article, la majoria de vegades Ahead of Prints, una vegada introduÏts a Medline s'eliminen de PreMedline.
Productor
U.S. National Library of Medicine.
País
EEUU.
Idioma
Anglès.
Tipus d'accés
Recurs subscrit per la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.
Gestor d'enllaços
Base de dades amb enllaços al text complet dels articles de les revistes subscrites o al Servei d'Obtenció de Documents (SOD).