PEDro: Physiotherapy Evidence Database

91.png

PEDro és la base de dades d'evidència en fisioteràpia. És una base de dades amb uns 19 mil protocols, revisions sistemàtiques i guies de pràctica clínica en fisioteràpia. Per cada document dóna informació bibliogràfica, resum i un vincle al text complet si és possible. Els protocols estan ordenats per qualitat, això ajuda els usuaris per la utilització en la pràctica clínica.

Tipus de base de dades
Bibliogràfica.
Temàtica
Fisioteràpia basada en l'evidència.
Continguts
19.000 protocols, revisions sistemàtiques i guies de pràctica clínica en fisioteràpia.
Anys de cobertura
Des de 1929 fins a l'actualitat.
Productor
Musculoskeletal Health Sydney, School of Public Health at the University of Sydney.
País
Australia.
Idioma
Alemany. Anglès. Francès. Portuguès.
Tipus d'accés
Recurs d'accés lliure.