European Medicine Agency

96.png

European Medicine Agency serveix per a trobar informació clau en medicaments autoritzats pel consum humà, incloent una relació de prospectes. També es pot trobar informació en medicines de les quals no s'autoritza la comercialització o s'han suspès o retirat després de ser aprovats. Publica un informe anomenat European public assessment report (EPAR) pels medicaments amb una autorització de comercialització concedida per la Comissió Europea.

Temàtica
Informació sobre medicaments autoritzats a Europa.
Continguts
Informació sobre medicaments per humans, plantes per consum humà i medicaments veterinaris a nivell europeu.
Anys de cobertura
1995 fins l'actualitat.
Productor
European Medicines Agency.
País
Regne Unit.
Idioma
Anglès.