Ovid

201.jpg
Ovid és una plataforma d'informació científica, que inclou bases de dades bibliogràfiques, llibres i revistes electròniques a text complet.

Tipus de base de dades
A text complet.
Temàtica
Ciències de la salut, infermeria i ciències afins.
Continguts
Accés a més de 300 revistes electròniques de les col·leccions: Society Published Collection, Oxford University Press Collection, LWW UpToDate Reviewed Journals Collection i LWW Curent Opinion Collection, així com a altres revistes individuals d'OVID i 9 E-Books.
Productor
Wolters Kluwer Health - Ovid Technologies.
País
EEUU.
Idioma
Anglès.
Tipus d'accés
Recurs subscrit per la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.
Gestor d'enllaços
Base de dades amb enllaços al text complet dels articles de les revistes subscrites o al Servei d'Obtenció de Documents (SOD).