CUIDENPlus

175.gif
CUIDEN PLUS és la base de dades bibliogràfica sobre infermeria de la Fundació Índex. Inclou la producció científica de la infermeria espanyola i iberoamericana, tant de contingut clínic-assistencial en totes les seves especialitats com de tipus metodològic i científic. També inclou referències de llibres, monografies i materials no publicats.

Tipus de base de dades
Bibliogràfica.
Temàtica
Infermeria i ciències afins.
Continguts
Buida aproximadament 450 títols de revistes. Inclou seccions de recerca qualitativa, infermeria basada en l'evidència, història i humanitats, a més de Summa Cuiden, amb accés a articles a text complet.
Anys de cobertura
1995 fins a l'actualitat.
Productor
Fundación Index.
País
Espanya.
Llenguatge controlat
Palabras clave.
Idioma
Castellà. Portuguès.
Tipus d'accés
Recurs subscrit per la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.